Quick Order

EIMI Hairspray

EIMI Super Set Hairspray 300ml

Wella Professionals

EIMI Super Set Hairspray 300ml

Hair stylingFixing sprays
300 ML
EIMI Dynamic Fix 500ml

Wella Professionals

EIMI Dynamic Fix 500ml

Hair stylingFixing sprays
500 ML
EIMI Super Set Hairspray 500ml

Wella Professionals

EIMI Super Set Hairspray 500ml

Hair stylingFixing sprays
500 ML
EIMI Flexible Finish 250ml

Wella Professionals

EIMI Flexible Finish 250ml

Hair stylingFixing sprays
250 ML
EIMI Perfect Setting 150ml

Wella Professionals

EIMI Perfect Setting 150ml

Hair stylingFixing sprays
150 ML
EIMI Mistify Me Strong 300ml

Wella Professionals

EIMI Mistify Me Strong 300ml

Hair stylingFixing sprays
300 ML
EIMI Mistify Me Strong 500ml

Wella Professionals

EIMI Mistify Me Strong 500ml

StylingEIMI Hairsprays
500 ML
EIMI Mistify Me Light 500ml

Wella Professionals

EIMI Mistify Me Light 500ml

Hair stylingFixing sprays
500 ML
EIMI Mistify Me Light 300ml

Wella Professionals

EIMI Mistify Me Light 300ml

StylingEIMI Hairsprays
300 ML
EIMI Mistify Me Light 75ml

Wella Professionals

EIMI Mistify Me Light 75ml

Hair stylingFixing sprays
75 ML